Hoạt động xử lý nợ bảo hiểm xã hội với sự trợ giúp từ phía công đoàn

3 years ago administrator Comments Off on Hoạt động xử lý nợ bảo hiểm xã hội với sự trợ giúp từ phía công đoàn

Vấn đề nợ bảo hiểm xã hội đã trở thành một thực trạng nhức nhối tồn tại trong suốt thời gian vừa qua. Với sự tham gia giải quyết từ nhiều ban, ngành trong đó có bộ phận công đoàn thì việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội đã đạt được những thành công bước đầu.

Sự phối hợp của các cơ quan BHXH các cấp đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm chuyển biến tình trạng nợ xấu của BHXH đến mức thấp nhất.

Nợ BHXH trong thời gian dài

Hoạt động xử lý nợ bảo hiểm xã hội với sự trợ giúp từ phía công đoàn

Tính đến nay có khoảng trên 50.000 đơn vị khác nhau nằm dưới sự quản lý trực tiếp của BHXH và chia thành các mô hình quản lý khác nhau: các doanh nghiệp nằm dưới sự kiểm soát của Nhà Nước, các doanh nghiệp nằm dưới sự giám sát của cơ quan các cấp xã, phường cũng như các doanh nghiệp hoạt động theo nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Các khối doanh nghiệp này đang nợ BHXH trong thời gian dài và tập trung phần lớn ở loại hình có vốn đầu tư của nước ngoài.

Mặc dù, BHXH đã đưa ra nhiều phương án giải quyết tình trạng nợ xấu này nhưng vẫn chưa thể giải quyết một cách triệt để.

Cụ thể, các doanh nghiệp lớn nợ tới 40 tỷ đồng trong vòng 3 năm, doanh nghiệp vừa thị nợ BHXH lên tới >20 tỷ đồng tròng vòng 30 tháng, số còn lại nợ khoảng > 10 tỷ đồng.

Các đơn vị nợ BHXH đã lên tới >500 đơn vị với số tiền đã lên tới 400 tỷ đồng và chưa thể đóng các khoản của BHXH trong thời gian tới.

Đáng chú ý hiện nay là một số doanh nghiệp đã trong tình trạng không thể tiếp tục hoạt động hoặc tuyên bố phá sản khiến cho khoản tiền thu nộp đáng lẽ ra thuộc về quỹ BHXH thì đến nay coi như mất trắng.

Theo quy định của Luật BHXH các doanh nghiệp không thực hiện các điều khoản về việc thu nộp BHXH phải chịu trách nhiện trước pháp luật và hoàn toàn có thể bị truy cưu trách nhiệm hình sự.

Đôn đốc các doanh nghiệp giải quyết nợ xấu BHXH

Hoạt động xử lý nợ bảo hiểm xã hội với sự trợ giúp từ phía công đoàn

Các công ty đang trong tình trạng sản xuẩ trì trệ hoặc có nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động phải báo cáo và trình bày lên các cơ quan BHXH để xem xét.

Việc này góp phần quan trọng vào việc đưa ra những phương án giải quyết kịp thời góp phần bảo vệ lợi ích cho người lao động cũng như hạn chế việc các doanh nghiệp gia hạn nợ BHXH lâu hơn.

Nhiều công ty ngưng sản xuất nhưng thời gian đầu vẫn hoàn thành việc trả lương cho công nhân cho đến khi các đơn vị tuyên bố phá sản hoàn toàn.

Hậu quả từ việc các doanh nghiệp nợ BHXH

Các doanh nghiệp khi nợ bảo hiểm thường viện nhiều lý do để không hoàn thành các khoản đóng góp này trong thời gian sớm. Người lao động có nguy cơ mất hoàn qoàn quyền lợi mà đáng lẽ ra mình được hưởng khi doanh nghiệp nợ BHXH.

Khi gặp phải những tình huống như vậy, bản thân người lao động phải tự tìm cách bảo vệ lợi ích của mình bằng việc tìm đến sự tư vấn, trợ giúp của các dịch vụ tư vấn luật như:  Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến miễn phí qua điện thoại để được hỗ trợ đưa ra những giải pháp kịp thời, nhanh chóng.

Bản thân chính những doanh nghiệp cũng cần phải có trách nhiệm nâng cao uy tín của đơn vị mình trong việc giải quyết một cách công khai, minh bạch cũng như toàn diện trong việc hoàn thành BHXH cho người lao động.

Sự phối hợp giữa các cấp,ban, ngành cũng như tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp được xem là phương án hiệu quả đối với việc giải quyết nợ BHXH.

Hy vọng rằng, với những thay đổi tích cực của BHXH trong thời gian vừa qua sẽ giải quyết triệt để những bất cập còn tồn tại của BHXH.

Hoạt động xử lý nợ bảo hiểm xã hội với sự trợ giúp từ phía công đoàn

>> Xem thêm

Tại sao Mercedes-Benz là tiên phong trong lĩnh vực an toàn lái xe

Hướng dẫn kỹ thuật lái xe xuống dốc các tài xế cần biết