Các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng

2 years ago administrator Comments Off on Các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng

Kê khai thuế qua mạng là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý thuế doanh nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kê khai thuế qua mạng cũng mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế. Chính vì vậy, ngành Thuế đang đẩy mạnh các giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này.

Các giải pháp thúc đẩy DN sử dụng kê khai thuế qua mạng

Có 04 giải pháp hữu hiệu sau đang được ngành thuế tích cực sử dụng để thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai sử dụng kê khai thuế qua mạng.

Một là, ngành thuế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của khai thuế qua mạng và sử dụng chữ ký số

kê khai thuế

Hai là, ngành thuế cần nỗ lực tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cấp hạ tầng mạng, đường truyền thiết bị cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, nhanh và ổn định.

Ba là, đẩy mạnh triển khai hệ thống khai thuế qua mạng đối với các địa phương đã có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng về công nghệ thông tin

Bốn là, từng bước hoàn thiện khung pháp lý về khai thuế điện tử nhất là việc sử dụng hồ sơ điện tử đối với các doanh nghiệp.

Chỉ khi nào hồ sơ điện tử của doanh nghiệp được sử dụng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thì lúc lấy giá trị của công việc khai thuế qua mạng mới được thể hiện đầy đủ đối với người nộp thuế.
Những lợi ích của kê khai thuế qua mạng đối với doanh nghiệp

Khi triển khai sử dụng kê khai thuế qua mạng sẽ giúp doanh nghiệp không bị giới hạn bởi số lần gửi 1 tờ khai, hoặc khi doanh nghiệp kê khai sai thì vẫn còn hạn nộp tờ khai. Đặc biệt, kê khai thuế qua mạng giúp doanh nghiệp không bị giới hạn về không gian và thời gian, không bắt buộc phải đến trực tiếp các cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ, mà có thể tiến hành thực hiện ở bất cứ đâu, vào bất cứ ngày nào trong tuần.

Bên cạnh đó, dịch vụ này còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, nguồn nhân lực cho việc đi đến trực tiếp các cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ khai thuế. Trong trường hợp người đại diện doanh nghiệp không có mặt tại công ty, thì vẫn có thể sử dụng chữ ký số và khai thuế qua mạng một cách nhanh chóng, an toàn, chính xác.

Đối với cơ quan thuế, việc kê khai thuế qua mạng giúp cơ quan thuế hiện đại hóa công tác quản lý, giảm áp lực cho ngành thuế, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời đại công nghệ số.
https://bansacvn.net/

https://bansacvn.net/tin-tuc/