Bãi bỏ một số bảng kê của hồ sơ khai thuế trong thông tư 119/tt-btc

3 years ago administrator Comments Off on Bãi bỏ một số bảng kê của hồ sơ khai thuế trong thông tư 119/tt-btc

Thông tư 119/tt-btc ban hành đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện và đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Một trong những nội dung được các doanh nghiệp vô cùng quan tâm trong thông tư này đó chính là việc bãi bỏ một số bảng kê trong hồ sơ khai thuế.
Cụ thể, Thông tư 119/tt-btc  ban hành mới các mẫu tờ khai bổ sung cho Thông tư 156/2013/TT-BTC bao gồm:
– Đối với mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT).
Sửa tên chỉ tiêu số [40b] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) thành “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế”.

bãi bỏ một số bảng kê

–  Đối với mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 01-1/GTGT), thông tư bãi bỏ một số nội dung như:
+ Bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”
+ Bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”
-Đối với mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu số 01-2/GTGT), thông tư bãi bỏ một số nội dung như:
+ Bãi bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”, “Thuế suất (%)”
+ Bãi bỏ dòng “Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ”, “Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”
-Đối với mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT), thì thông tư 119 có một số thay đổi như sau:
+ Sửa đổi tên chỉ tiêu [27] thành “Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT
+ Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
-Đối với mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (mẫu số 04-1/GTGT)  thì tiến hành bỏ các cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”.
-Đối với mẫu Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (mẫu số 01-1/LPTB) thì bổ sung thời hạn nộp tiền chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo.
-Đối với mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản (mẫu số 11/KK-TNCN). Bên cạnh đó, Thông tư 119 cũng đã bãi bỏ các bảng kê có trong hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng như:
+ thứ nhất là bảng kê hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01-3/GTGT
+ thứ 2 là bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu số
+ thứ 3 là bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (mẫu số 01-3/GTGT)
+ thứ 4 là bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (mẫu số 01-4A/GTGT)
+ thứ 5 là bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm (mẫu số 01-4B/GTGT)
+ thứ 6 là bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra (mẫu số 01-7/GTGT)

Xem thêm bài viết được đánh giá cao: