5 Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã

3 years ago administrator Comments Off on 5 Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã

Hóa đơn điện tử được chia làm hai loại, lại có mã và loại không có mã của cơ quan thuế. Quy định lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào đối với hai loại hóa đơn này cũng đã được quy định cụ thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã. Cùng tìm hiểu ngay chi tiết 05 trường hợp này trong bài viết dưới đây.

Tại Điều 15, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về 5 trường hợp cụ thể ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như sau:

Thứ nhất là Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

Thứ hai là trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

Thứ ba là trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

Thứ tư là trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

Thứ sáu là các trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính

Để làm rõ quy định tại điểm đ, Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì Thông tư 68/2019/TT-BTC cũng chỉ ra thêm một số trường hợp cụ thể khác bao gồm:

– Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

– Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

– Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đồng thời cơ quan thuế ban hành quyết định thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 

Một số quy định về việc xuất hóa đơn bán lẻ kế toán cần biết 

Kinh doanh nhà hàng có nên sử dụng hóa đơn điện tử?

Như vậy, trên đây là 05 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Việc sử dụng hóa đơn trong các doanh nghiệp là điều đương nhiên, tuy nhiên, làm sao để việc triển khai sử dụng hóa đơn được diễn ra tốt nhất, đúng theo quy định của pháp luật hiện hành thì buộc các doanh nghiệp cần phải cập nhật, nắm bắt các quy định mới nhất về hóa đơn.

Theo quy định, kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Như vậy thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến rất gần. Hy vọng các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng nắm bắt được các quy định về sử dụng hóa đơn điện tử có mã, không có mã của cơ quan thuế, các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.